ภารกิจการประชุม

จัดให้มีการฝึกอบรมความสามารถทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมแก่มืออาชีพเพื่อให้พวกเขาเข้าใจถึงความหลากหลายและจุดแข็งของครอบครัวลาตินได้ดีขึ้นและใช้จุดแข็งเหล่านี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและช่วยเหลือลูกค้าในการแสวงหาความยุติธรรมทางสังคม